[ Scroll To Top
"]

חודש: אוגוסט 2021

חודש: אוגוסט 2021

מה חדש בפורטל הלמידה מרחוק (מאגר אינדקס הנושאים המקיף ביותר בלמידה מקוונת), ניוזלטר מס' 6

ליקט וערך , עמי סלנט , מידען בתחומי החינוך והפדגוגיה פורטל האינדקסים בנושאי למידה מרחוק הוקם במהירות בתחילת חודש מרץ 2020 ונועד לשמש מפת דרכים מקיפה בנושאי למידה מרחוק ולמידה מקוונת בארץ ובעולם. כיום מקוטלגים בצורה שיטתית במאגרי הפורטל, על פי תגיות נושא , כמעט 1000 פריטי מידע העוסקים בכל מכלול הלמידה המקוונת והלמידה מרחוק. […]

להמשך קריאה